Privacyreglement


Welke gegevens verzamelen we van u?

Wilt u bij ons een hulpmiddel lenen of huren, of wilt u een andere dienst afnemen? Dan verzamelen we uw gegevens. Welke gegevens dat zijn en waarom we deze verzamelen kunt u hieronder lezen. Hierbij staat tevens omschreven welke gegevens er met derden worden gedeeld.

 

Uitleen van hulpmiddel

  • Persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN, indicatie ziektebeeld waarom het hulpmiddel nodig is.
  • Om de hulpmiddelen gratis bij Medicura te lenen hebben we bovenstaande gegevens nodig. Deze worden gebruikt voor een declaratie bij de zorgverzekeraar, maar ook om de hulpmiddelen op de juiste plaats af te leveren. Onze medewerkers hebben getekend voor het zorgvuldig omgaan met uw gegevens en deze niet verspreiden of openbaar maken anders dan voor dit doel. 

 

Huur van hulpmiddel

  • Persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats. Eventueel vragen we hier om een geboortedatum, maar dat is alleen om na te gaan of u gegevens al bij ons bekend zijn.
  • Deze gegevens hebben we nodig om de hulpmiddelen bij u thuis te bezorgen, maar ook om de factuur correct te versturen.

 

Aankoop via webshop

  • Persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres
  • Deze gegevens hebben we nodig om de aangekochte spullen naar uw adres te versturen.
  • Mocht er onverhoopt iets aan de hand zijn met uw bestelling willen we natuurlijk contact met u op kunnen nemen. Hierom verzamelen wij uw emailadres en telefoonnummer.

 

Aankoop in een van onze winkels

  • Hier verzamelen we alleen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats op uw verzoek.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De bewaartermijnen voor gegevens zijn afhankelijk van de wetten en regelgevingen waaraan Medicura moet voldoen. Voor de uitleen is dit 7 jaar. Voor huur is dit voor de duur van de dienstverlening en voor webshop bestellingen is dit totdat het artikel en de betaling ontvangen is.

 

Welke rechten heeft u rondom privacy en persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen zijn ook van u. Daarom heeft u recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van gebruik en de overdraagbaarheid van gegevens.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die Medicura van u heeft en informatie waarvoor de persoonsgegevens gebruikt worden. Wanneer u deze gegevens in wilt zien kunt u een verzoek indienen via info@medicura.nl.
Via bovenstaand emailadres kunt u aangeven welke gegevens u in wilt zien. Bij een verzoek om inzage dient u zich te legitimeren. Dit kunt u doen door een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen.
Medicura zal binnen een maand reageren op uw verzoek en de gegevens aan u beschikbaar stellen ter inzage.

Recht op rectificatie (wijziging)
Heeft Medicura gegevens van u die niet (meer) kloppen of niet volledig zijn? Dit kunt u gemakkelijk aan ons doorgeven via info@medicura.nl of via 088-0071100.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens van Medicura te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Dit kan bijvoorbeeld in een Excel of Word bestand.

Recht op verwijdering van gegevens
U kunt Medicura vragen om de persoonsgegevens die we van u hebben te wissen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Zolang u een hulpmiddel van Medicura leent of huurt hebben wij uw gegevens nodig. Daarnaast dient Medicura zich te houden aan de wettelijke bewaartermijnen (voor de uitleen van hulpmiddelen betreft dit 7 jaar).

Recht op beperking van verwerking van gegevens
U kunt Medicura vragen om persoonsgegevens (tijdelijk) niet te gebruiken. Hiervoor dient u contact op te nemen met de klantenservice van Medicura (088-0071100). Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de diensten die Medicura voor u uitvoert. Als Medicura alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens heeft gebruikt, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

 

Welke cookies plaatst Medicura?

Medicura maakt gebruik van Google analytics cookies. Deze meten de bezoekersstromen en het gedrag van websitebezoekers om de website te verbeteren en het gebruiksgemak te optimaliseren. Medicura verzamelt geen persoonlijke informatie in cookies en gebruikt deze ook niet voor marketingdoeleinden.