roze balk roze balk

Keuring & onderhoud

Door de keuring en onderhoud van medische hulpmiddelen onder te brengen bij de partner van Medicura, bent u verzekerd van jaarlijks preventief en correctief onderhoud van al uw hulpmiddelen en medische apparatuur.

Medicura Intramuraal - onderhoud en keuring

Veiligheid

Het medische apparatuur wordt zorgvuldig gecontroleerd en onderhouden volgens een vast protocol, indien nodig en afgesproken worden onderdelen vervangen. Onze partner is gekwalificeerd in het uitvoeren van deze inspecties, keuringen en onderhoud en werken volgens huidig geldende normeringen en richtlijnen. Het medische apparatuur wordt daarnaast ook op verzoek volgens de NEN 3140 norm gekeurd. Dit houdt onder andere in dat alle laagspanningsapparatuur (alle arbeidsmiddelen met een snoer en stekker) moeten worden geïnspecteerd om risico’s zoals een elektrische schok te voorkomen.

Certificaat en logboek

Na uitvoering van inspectie, keuring en/of preventief onderhoud van de medische apparatuur krijgt u van Medicura een rapport waarop alle keuringsgegevens en opmerkingen zijn weergegeven. U ontvangt van Medicura een logboek waarin u van elk object de onderhoud en keuringsgegevens kunt opslaan. Indien u vragen krijgt van de inspectie kunt u dit logboek overleggen. Na inspectie, keuring en onderhoud wordt een sticker aangebracht op het goedgekeurde hulpmiddel waarop de geldigheidsduur van de keuring te zien is. Afgekeurde hulpmiddelen worden voorzien van een afkeursticker.

Levensduur

Producten waar regelmatig periodiek onderhoud op wordt uitgevoerd hebben een langere levensduur. Hierdoor is het rendement op uw investering in hulpmiddelen groter.

Continuïteit

Door preventief onderhoud worden tussentijdse storingen tot een minimum beperkt, waardoor de continuïteit en dus de beschikbaarheid van het hulpmiddel voor de gebruikers en zorgverleners gewaarborgd is.

Zorgplicht

In de Arbo-wet is vastgelegd dat de werkgever een zorgplicht heeft ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn van binnen de locatie aanwezige personen. Onderhoudsafspraken passen binnen de invulling van de zorgplicht.

Uw mogelijkheden voor onderhoud

Inspectie

 • Uw hulpmiddelen worden opgenomen in het systeem van Medicura. Hiermee bieden wij u borging en zekerheid dat uw hulpmiddelen jaarlijks worden meegenomen tijdens de inspectie.
 • Tijdens de inspectie wordt het hulpmiddel visueel en op werking gecontroleerd.
 • Bij positief resultaat wordt er een inspectie sticker aangebracht.

Keuring

 • Uw hulpmiddelen worden opgenomen in het systeem van Medicura. Hiermee bieden wij u borging en zekerheid dat uw hulpmiddelen jaarlijks worden meegenomen tijdens de keuring.
 • Jaarlijks preventief onderhoud met eventuele gecertificeerde keuring.
 • Keuring en onderhoud wordt uitgevoerd door geschoolde technische medewerkers.
 • Goedgekeurde hulpmiddelen worden voorzien van een keuringssticker.
 • Afgekeurde hulpmiddelen worden voorzien van een afkeursticker.

Onderhoud

 • De garantie voor optimaal gebruik
 • Onderhoud en reparaties worden zoveel mogelijk uitgevoerd op de gewenste locatie. Er kunnen situaties voorkomen, waarbij de storing alleen in de Medicura werkplaats kan worden opgelost. In die gevallen zal in overleg bepaald worden hoe dit gerealiseerd gaat worden, overbrugging is altijd in overleg.
 • Preventief onderhoud is het smeren en aandraaien van bouten en inclusief het verbruik van klein materiaal, olie en smeermiddelen.
 • De onderdelen worden ingekocht bij bekende leveranciers.